O nas

Firma micromat została założona w 1988 roku. Założycielem firmy jest  absolwent Wydziału Elektrycznego Politechniki Gdańskiej Leszek Kozik. Pierwotna nazwa firmy brzmiała Zakład Automatyki Przemysłowej. Od momentu rozpoczęcia działalności nasza firma  zajmowała się szeroko pojętą automatyką przemysłową, badaniami ( pomiarami )  instalacji elektrycznych, tworzeniem oprogramowania, konstrukcją oraz produkcją urządzeń mikroprocesorowych.

Poniżej zostały przedstawione jedynie wybrane aspekty aktywności z historii firmy, które najlepiej odzwierciedlają profil naszej działalności. W opisie podano nazwy firm współpracujących, jedynie tych które wyraziły na to zgodę. Nazwy firm dla których jesteśmy podwykonawcą nie zostały podane ze względu na warunki umów o współpracy.

Od początku  istnienia firmy projektowaliśmy i wdrażaliśmy elementy systemów automatyki. Pierwszym takim krokiem było konstruowanie i produkcja pulpitów sygnalizacyjno-sterowniczych opartych na układach mikroprocesorowych zamawianych pod konkretne systemy automatyki.

W tym samym czasie wprowadziliśmy na rynek własnej konstrukcji i z własnym oprogramowaniem emulatory mikroprocesorów dla całej rodziny układów firmy Intel serii 8048 i 8051 włączając w to wersje przemysłowe produkowane przez firmy Siemens oraz Philips.

więcej...

Urządzenie miało wymienne sloty z mikroprocesorami pozwalając na szybką zamianę roboczego procesora. Emulator pozwalał również na pełną symulację portów we-wy dla wersji mikroprocesorów z wewnętrzną pamięcią ROM. W tych czasach było to jedyne rozwiązanie produkcji krajowej tej klasy. Całość oprogramowania wykonana była w asemblerze.   Odbiorcami tych urządzeń były instytuty badawcze, politechniki oraz firmy zajmujące się projektowaniem systemów mikroprocesorowych. Rozwiązanie zaproponowane przez firmę było na tyle innowacyjne, że otrzymała ona status firmy innowacyjno-wdrożeniowej uzyskując ulgi podatkowe pozwalające na dalszy rozwój firmy w branży nowych technologii.

mniej...

Po nawiązaniu kontaktów biznesowych z firmami z austrii i niemiec  konstruowaliśmy i produkowaliśmy szereg urządzeń / systemów (wraz z oprogramowaniem)  głównie dla sektora motoryzacyjnego.

więcej...

Pierwszym takim kontrahentem była spółka Elektron-Styria GmbH z Grazu w Austrii. Dla tej firmy konstruowaliśmy i produkowaliśmy urządzenia na ich zamówienie ( wraz z odpowiednim oprogramowaniem ). Były to urządzenia związane głównie z diagnostyką samochodową.

Jednym z takich urządzeń był np. tester kompresji silników samochodowych CombaTest . Urządzenie pozwalało na sprawdzenie stanu technicznego samochodu ( np. sprawdzenie kompresji w silniku bez odkręcania świec zapłonowych, pomiary prądów rozruchowych itp. ). Przyrząd był bardzo pomocny przy szybkiej diagnostyce stanu technicznego silnika.

Kolejna spółką z Austrii z którą współpracowaliśmy była AZI GmbH. Dla tej spółki firma opracowaliśmy i produkowaliśmy szereg systemów rejestracji danych z samochodów. Pierwszym rejestratorem był ATAX przeznaczony głównie do samochodów pracujących w firmach budowlanych na rynku austriackim, niemieckim i w Szwajcarii. Do tego systemu opracowaliśmy specjalistyczne oprogramowanie bazodanowe do zarządzania i rozliczania kierowców ( C++ Builder ). Urządzenia pozwalały na identyfikację kierowców i blokadę pojazdów dla osób nieuprawnionych. Dane z urządzeń odczytywane były poprzez przemysłowe katy SRAM firmy Panasonic. Kolejnymi rejestratorami były rejestratory CARDbox współpracujące z kartami chipowymi ( dla kierowców i osobne do zleceń ). Dane z rejestratorów odczytywane są poprzez Pendrive-USB.

Dla firmy ADC-AutoDataControl (Austria) i niemieckiej Sielhorst-IT opracowaliśmy system  do rozliczeń podatkowych przeznaczony początkowo głównie na rynek niemiecki i austriacki. Skonstruowaliśmy i wdrożyliśmy do produkcji rejestrator LOGbox z odczytem danych przez USB-Pendrive. Do rejestratora stworzyliśmy oprogramowanie o tej samej nazwie umożliwiające dekodowanie adresów postojów i pokazywanie na mapach tras przejazdów. Dla klientów austriackich i niemieckich ważnym aspektem była ochrona prywatności – nie chcieli wysyłać danych na zewnętrzne serwery, a ponadto istotne była ochrona zarejestrowanych jazd prywatnych. Firma Sielhorst-IT zajmowała się głównie przenoszeniem baz danych do komputerów typu Mainframe IBM i ich zbiorczej analizy dla dużych organizacji. Po dostosowaniu oprogramowania do polskich przepisów podatkowych LOGbox jest obecnie sprzedawany również na rynku polskim dla celów rozliczeń podatku VAT.

Dla austriackiej firmy ADC-Holzer opracowalismy i wdrożyliśmy system śledzenia pojazdów w czasie rzeczywistym z rysowaniem tras przejazdów i postojów na mapach oraz dekodowaniem rzeczywistych adresów zatrzymań. Dla systemu skonstruowaliśmy i produkujemyrejestratory GPS/GPRS typu CARDbox ONLINE ( wyposażone m. in. w czytniki kart chipowych powiązanych z systemem zleceń i rozliczeń firmy ) rejestrujące i wysyłające pozycję i zdarzenia w samochodzie na nasz serwer. System pracuje na serwerze zlokalizowanym w USA a użytkownicy mają dostęp poprzez stronę internetową albo aplikację z lokalną bazą danych ( import danych z serwera do lokalnej bazy). Lokalnie pracujące oprogramowanie pozwala również na śledzenie pozycji pojazdów jak też zawiera zaawansowane opcje do analizy biznesowej całej floty ( głównie pod kontem firm budowlanych i serwisowych). Cały system oparty jest na naszych autorskich rozwiązaniach i technologi ASP.NET oraz języku C#. Oprogramowanie na PC wykonaliśmy w C++Builderze firmy Embarcadero. Do projektu wykorzystujemy mapy bazując na licencji OpenStreetMap.

mniej...

Przez cały okres działalności współpracujemy na rynku polskim z firmami związanymi z sektorem energetycznym. W większości przypadków występujemy jako podwykonawca przy większych kontraktach. Zajmujemy się głównie projektowaniem i wykonywaniem elementów automatyki oraz tworzeniem oprogramowania.

więcej...

Efektem naszej współpracy jest między innymi oprogramowanie do dedykowanych sterowników / rejestratorów (opartych na mikroprocesorach) pracujących w wielu układach wzbudzenia generatorów.  Dla jednej z elektrowni wykonywaliśmy układy rejestracji zdarzeń i zdalne pulpity sterowania i monitorowania układów wzbudzenia generatora wykorzystując sterowniki PLC firmy Unitronics. Opracowaliśmy wiele programów dla regulatorów mocy biernej zakładów bazując na rozwiązaniach w oparciu o sterowniki programowalne.  Dzięki naszemu wieloletniemu doświadczeniu w tej branży stworzyliśmy oprogramowanie pozwalające na realne oszczędności dla firm takich jak na przykład cukrownie czy elektrociepłownie. Znaczącym obszarem naszej działalności  jest także serwis układów automatyki jak również ich modernizacja.

mniej...

Ważnym elementem całej naszej działalności są także badania instalacji elektrycznych ( pomiary ). Wykonujemy badania zarówno okresowe jak i odbiorcze nowych instalacji oraz po remontach czy modernizacjach.

więcej...

W naszej pracy bazujemy głównie na przyrządach pomiarowych firmy Sonel. Wykonujemy pomiary w instalacjach elektrycznych, pomiary impedancji uziemień oraz natężenia oświetlenia ( roboczego i awaryjnego ). W naszej pracy wykorzystujemy oprogramowanie pomocnicze firmy Sonel współpracujące z miernikami przy tworzeniu raportów.  Nasze usługi wykonujemy zarówno dla firm ale także dla odbiorców indywidualnych robiąc badania instalacji w mieszkaniach czy domach jednorodzinnych.

mniej...