Odbiory – badania instalacji

Oferujemy badania ( pomiary) instalacji elektrycznych zarówno okresowe jak i odbiorcze nowych instalacji a także po remontach oraz modernizacjach.

Wszystkie instalacje elektryczne przed przekazaniem do eksploatacji oraz okresowo powinny być poddane badaniom. Określa to szczegółowo norma PN-HD 60364-6. Sprawdzenie instalacji obejmuje oględziny instalacji, wykonanie pomiarów oraz sporządzenie protokołu. Czasokres wykonywania badań zależy od warunków środowiskowych w jakich dana instalacja się znajduje ale nie może być on dłuższy niż 5 lat.

Naszą ofertę badań okresowych instalacji elektrycznych kierujemy zarówno do firm,  instytucji, wspólnot mieszkaniowych jak i do indywidualnych odbiorców energii (domy jednorodzinne, mieszkania).

Wykonujemy pomiary w różnego rodzaju sieciach TN, TT jak również w IT.

Wykonujemy następujące rodzaje pomiarów :

 • Pomiary impedancji pętli zwarcia.
 • Badanie wyłączników różnicowo-prądowych typu AC, A, F, B i B+.
 • Pomiary rezystancji izolacji.
 • Pomiary rezystancji uziemienia
 • Pomiary rezystywności gruntu metodą Wennera.
 • Pomiar ciągłości połączeń ochronnych i wyrównawczych.
 • Pomiar natężenia oświetlenia.
 • Sprawdzanie kolejności faz oraz kierunku obrotu silnika.
 • Sprawdzanie poprawności podłączenia przewodu L, N oraz przewodu ochronnego PE.
 • Badanie parametrów sieci jednofazowej ( U, I, f, cos fi, PF, P, Q, S, Sn )
 • Badanie harmonicznych do 40-tej dla U oraz I.

Szczegółowy opis świadczonych usług pomiarowych

Wszystkie pomiary wykonujemy przy użyciu mierników i osprzętu firmy Sonel.

Do wszystkich badań sporządzamy protokoły bazując na oprogramowaniu Sonel PE5, Schematic2, Kalkulacje i Foton2.

W celu uzyskania bardziej szczegółowych informacji o naszej ofercie badania instalacji elektrycznych zapraszamy do odwiedzenia naszej strony poświęconej tej tematyce :     https://pomiary-elektryk.eu

Orientacyjny cennik usług odbiory, badania, pomiary

Formularz zapytania o cenę i terminy usług badania instalacji, odbiorów i pomiarów